Till startsidan - MellanrummetOm MellanrummetHur vi arbetarTjänsterKontakta ossEnglish versionSitemap


 


Front office
Kundtjänst

Back office
Underhåll
Analys
Affärsutveckling
Skapa liv
Internetmarknadsföring
Traditionell marknadsföring

Supply chain
Lager/distribution

 
Den tryckta reklamen väller in genom brev-inkastet. Fler och fler tröttnar, särskilt på den reklam man inte får välja själv. När konsumenten själv bestämmer vilken reklam som ska nå målet – och var, när och hur – är attityden betydligt mera positiv.

Dagens konsument ställer betydligt större krav på interaktivitet och att bli involverad i processen. Detta ställer i sin tur stora krav inte bara på valet av kanal, utan också på hög nivå när det gäller kreativitet och relevans i budskapet. Att komplettera e-handeln med en postorderkatalog kan vara ett slagkraftigt grepp. Traditionella postorderföretag omsätter samtidigt allt mer via e-handel.

Annonser i specialtidningar och fackpress kan vara en effektiv direktkanal till målgruppen. Pressmeddelanden till sådana tidningar kan generera notiser, artiklar och reportage. En PR-effekt som inte bara är kostnadsfri, utan dessutom har stor trovärdighet. Mellanrummet kan bidra både med de effektiva budskapen och de relevanta kanalvalen.

Vi har lång erfarenhet av redaktionellt material i form av bild och text i kataloger, trycksaker, tidningar och böcker.