Till startsidan - MellanrummetOm MellanrummetHur vi arbetarTjänsterKontakta ossEnglish versionSitemap


 


Front office
Kundtjänst

Back office
Underhåll
Analys
Affärsutveckling
Skapa liv
Internetmarknadsföring
Traditionell marknadsföring

Supply chain
Lager/distribution
 

 
Effektiv daglig drift i e-handeln bygger på att affärssystem, kundregister och artikelregister är uppdaterade. Vi hanterar både dina produkter och de pengaflöden som är knutna till försäljningen – kortbetalning, fakturering, betalningsbevakning och så vidare. Med hjälp av månadsrapporter ger vi dig full transparens och med egen inloggning kan du fortlöpande följa både de logistiska och de ekonomiska flödena.

Mellanrummet tillhandahåller unikt kundnära tjänster. Tjänster som får kunden att känna sig väl mottagen och på samma gång frigör tid och kraft som du kan satsa på att utveckla din affärsidé.

”Ju fler problemställningar man fångar upp och löser innan de uppstår, desto smidigare och mera kostnadseffektiv blir den dagliga driften”, konstaterar Eva Andersson med erfarenhet av postorderverksamhet hos bland annat Bra Böcker och Nationalencyklopedin.